"photos-slider-header2"

זכויות

Home  /  זכויות

זכויות

yellow-seperator

DSC01022 (640x425)כאשר מדברים על מענים לאנשים עם מוגבלות, פעמים רבות חושבים על חסד. פירושו של חסד הוא שמתן המענה תלוי ברצונו של הנותן וביכולת האדם עם המוגבלות או נציגו לבקשו. עמותת בקהילה רואה חשיבות גדולה כי המענים לצרכי האנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם יהיו בזכות ולא בחסד. בזכות ובשקיפות לכל אחד ואחת.

קידום זכויות הוא נושא מורכב המצריך משאבים רבים, התארגנות של גופים רבים ונחישות לאורך זמן. העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם אלו"ט, בזכות, פורום ארגוני הנכים וארגונים נוספים בכדי לקדם את יעדי העמותה בתחום קידום הזכויות.

 

יעדיי העמותה בתחום קידום זכויות

  • העברת ידע ויעוץ להורים בנוגע לזכויותיהם בגיל הבוגר (לאחר גיל 18 ).
  • פעילות בפורום הארגונים ובכנסת ליישום אמנת האו"ם כדי לאפשר חיים שווי זכויות בקהילה.
  • פעילות בפורום הארגונים והכנסת בנוגע לחוק הנגישות.
  • קבלת קצבת נידות לאנשים עם אוטיזם
  • דיור לאנשים עם אוטיזם בתפקודים בינוני ונמוך, עד ל-6 דיירים.
  • העלאת סטנדרט המגורים של אנשים עם אוטיזם בכל המסגרות לאדם אחד – בחדר במקום שניים כיום
  • הגבלת מספר הדירים בהוסטל ל-24 דיירים בחלוקה ליחידות שבכל אחת מכסימום 8 דיירים.
  • הגדלת שכר המדריכים ובמקביל העלאת דרישות התפקיד.